The security diy

The security diy
..

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Lập trình các cấu hình cho hệ thống NX-8E chạy với DL900 trên máy tính.


Khi đã có một dây cáp đúng kiểu của GE- P0003 ! Các cấu hình LOC đã caì đặt phải đầy-đủ ( xem lại baì trước ) để hệ thống cho phép truyền đạt thông tin liên lạc giữa DL900 và NX-8E như đã chỉ dẫn .
 • Cắm cáp P0003 vào bo-mạch NX8E, dây màu đỏ nằm gần cạnh của chân có đánh dấu (pin1).
 • Với cấu hình đầy đủ như đã nói bạn có thể xem dữ liệu truyền từ máy tính và dữ liệu được trả về lại từ trung tâm điều khiển NX8E!
Kê tiếp ,cần kiểm tra các phần cấu hình LOC 207---211 như hình trên đầu bài viết.

Hyperterminal set up

Hyper Terminal là một ứng dụng chạy trên máy tính của bạn (mặc dù là cũ ,nhưng DL900 đã soạn thảo theo các chuẩn áp dụng từ XP nên để chắc chắc cần xem cài đặt này ) và cho phép bạn gửi và nhận lệnh nối tiếp cổng RS-232 trên máy tính của bạn. Thông thường, bạn sẽ biết tốc độ truyền, bạn sẽ muốn sử dụng. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng 9600 baud. Nếu bạn muốn giao tiếp ở 115.200 baud, sau đó thay thế 9600 với 115.200 ở khắp mọi nơi dưới đây
Khi kết nối hệ thống báo động NX-8E vào với máy vi-tình qua ngõ RS232 bằng dây cáp điều khiển cần phải kích họat cho mở "Open up Hyper terminal at 9600 baud" , các cài đặt cần thiết như sau: 9600 baud ,8 , none ,1, none.
Sau đó trong phần caì đặt "Hyper Terminal setup"
Mở Hyper Terminal
 • Chọn "Start", "All Programs", "Accessories", "Communications", "Hyper Terminal".Bạn sẽ nhận được các cửa sổ menu pop up ở bên phải.
 • Nhập một tên như "Debug 9600".
 • Nhấn OK. và bạn cho vào menu "Connect To".
 • Đối với "Connect using" (Kết nối bằng cách sử dụng) ở phía dưới, chọn "COM1" (hoặc bất cứ điều gì tên là cổng nối tiếp trên máy tính của bạn rằng bạn sẽ được sử dụng).
 • Nhấn OK.
 • Thiết lập các "Bits per second:" (bit trong một giây:) tốc độ thích hợp (thường hoặc 9600 hoặc 115200).
 • Thiết lập "Flow control:" (kiểm soát dòng) chọn "None". (Không).
 • Nhấn OK.
Bạn sẽ nhận được một màn hinh giống như menu ở bên phải. Lưu ý rằng điện thoại bên trong vòng tròn màu đỏ là cái móc (bạn sẽ không có một vòng tròn màu đỏ trên máy của bạn).

Lập trình các cấu hình cho hệ thống NX chạy với DL900.


Kiểm tra các cổng nối tiếp của hệ thống NX-8E


Kết nối hệ thống báo động NX-8E vaò máy tính của bạn với một dây cáp RS-232 hoặc qua dây P-0003 như đã nói,để NX-8E hiểu và chạy trực tiêp bạn cân thử lại như sau:
 • Mở Hyper Terminal 9600 baud. Tập hợp đầy đủ là: 9600 baud, 8, không có, 1, không có.
Sau đó, trong Hyper Terminal sẽ thiết lập dòng trình đơn phụ thêm nguồn cấp dữ liệu cả hai cách, và ký tự echo đã gõ.
 • Nhập dãy số 0128292A bằng bàn phím. Bạn sẽ nhận được dữ liệu trả lời đúng như vậy hay một số trả lời tương tự khác. Lưu ý rằng việc thay đổi các kết nối cho các Domain Controller để chạy phần mềm DL900 phải hội đủ các cấu hình đã đề cập , vì vậy tốt nhất hãy thử gõ một vài lần,như thây ở minh hoạ
Thực hiện: chọn GE Interlogix Caddx trong bảng DL900

Mẫu: chọn là "NX-8E" hoặc "NX-8 + NX-584".hoặc tùy thuộc câu hình đang kết nối.
Nhập tên vùng bên phải của số khu vực mà NX-8E có được có dây (có nghĩa là, nhập vào các khu vực thực tế đã được kết nối dây vào bảng điều khiển bảo mật).

Cổng nối tiếp: chọn bất kỳ cổng nối tiếp.
Lưu ý sự nối tiếp của hệ thống báo động NX-8E là 9600 baud, không có tính chẵn lẻ, 8 bit, 1 stop bit, và không kiểm soát dòng chảy (flow control). Các chức năng của phần mềm DL900 biết điều này ,bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để thiết lập nó.
 • Gõ : các số 0128292A để thấy máy tính trả kết quả như hình minh hoa.

Tới phần này ,bạn cho DL900 chạy , Máy PC sẽ gửi 4 dòng này khi nhấn cho kết nối theo trực tiếp (direct connect), kiểm tra để biết DL900 thật sự hoạt động.
 • 01212223
 • 0128292A
 • 0430088419D90F
 • 04300880531041
Và nhận trả về dữ liêu tương tự tùy thuộc từng máy như sau:
 • 0B01302E30304003FA07004858BD
 • 0C0804000008000200000001587BCF
 • 011F2021
 • 011F2021
Bạn có thể đơn giản hóa việc kết nối NX-8E vào máy vi-tính với bộ kit: "dây cáp,phần mềm DL900,hướng dẫn vận hành với DL900 điều khiển hệ thống NetworX do antoanvn.com cung cấp.
 • Gọi số 093 202 0451 hoặc gởi email về antoanvn@gmail.com để biết chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Nohmi Japan.

Hệ thống báo cháy tự động Nohmi của nhà sx Nohmi Bosai Japan là một trong những hệ thống báo cháy tiêu chuẩn quốc tế, loại 24V đáp ứ...