The security diy

The security diy
..

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Báo Cháy và Phòng Cháy Chữa Cháy theo chế độ mới hơn từ 2015.

Antoanvn.com sẽ bắt đầu loạt bài chuyên đề về cháy, theo sau các qui ước và chuẩn quốc tế mới nhất được công bố. ( chứ mình không theo sát họ nổi ).

Câu hỏi đầu tiên:
Bạn biết gì về chế độ chuẩn Bảo vệ và phòng chống cháy thụ-động "Passive Fire Protection".
Gợi ý :
Sự khác biệt giữa Active Fire Protection và Passive Fire Protection .
FIRE PROTECTION BEST PRATICE
Passive Fire Protection
Phòng cháy chữa cháy thụ động PFP đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong thiết kế xây dựng hiện đại. Được áp dụng vào xây dựng thiết kế cơ cấu của một tòa nhà, PFP cung cấp sự an toàn cháy nổ và sự bảo vệ vốn có bằng cách ngăn chặn sự lây lan của ngọn lửa,của nhiệt và khói. Phòng cháy chữa cháy thụ động sẽ duy trì các yêu cầu cơ bản của một sự ổn định cấu trúc xây dựng cho cao-ốc,tòa-nhà (building`s), cung cấp một phương tiện an toàn tối ưu khi sơ tán ra khỏi một tòa nhà khi có sự cố cháy nổ.

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy thụ động đạt được mục đích dự định của thiết kế xây dựng bằng cách nâng cao khả năng chịu lửa của các cấu trúc bảo vệ cấu trúc, giảm thiểu sự cháy lan qua sự đánh lửa thứ cấp, hạn chế sự chuyển động của ngọn lửa và khói, và giảm thiểu các nguy cơ sụp đổ do nguồn lửa cháy ngầm  gây ra các biến dạng cấu trúc. 

Thiết kế phòng cháy chữa cháy thụ động áp dụng để bảo vệ cấu trúc xây dựng và các tài sản, nâng cao bảo vệ người cư ngụ bên trong toa nhà, duy trì năng lực xây dựng phục vụ sau khi cháy, giảm thiểu chi phí xây dựng sửa chưã lại tòa nha và tạo điều kiện phục hồi kinh doanh nhanh chóng và liên tục. 

DuraSystems phấn đấu để cung cấp cải tiến liên tục trong tất cả các khía cạnh của chống cháy thụ động. DuraSystems hệ thống phòng chống cháy nổ chuẩn bảo vệ thụ động giúp bảo vệ nhân sự, tài sản và môi trường.

BẢO ĐẢM THỰC HÀNH TỐT NHẤT VỚI CHUẨN BẢO VỆ PHÒNG CHỐNG CHÁY THỤ ĐỘNG.
ENSURING BEST PRACTICE FOR PASSIVE FIRE PROTECTION IN BUI LDING

GIỚI THIỆU

1.1 TỔNG QUAN

Tài liệu hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ tất cả tham gia vào việc thiết kế, xây dựng, quản lý, quản lý, thanh tra của các tòa nhà hoặc các công trình xây dựng "thực hành tt nhất" trong việc cung cấp các thành phần  theo điều kiện bắt buộc của chuẩn Passive Fire Protection.

PCCC với các biện pháp bảo vệ ngăn ngừa cháy thụ động.

Trong khi PCCC chủ yếu quan tâm đến sự an toàn của cuộc sống và giảm thiểu chấn thương, thì PCCCTD (PFP) cũng cung cấp bảo vệ cho công trình xây dựng , nội dung, hoạt động kinh doanh, di sản và môi trường, bằng cách giảm mức độ nghiêm trọng khi có lửa .

Tiêu đề của chuẩn Passive Fire Protection là quá rộng lớn và liên quan rất nhiều loại vật liệu và các yếu tố "cần - có -  và có đủ" cho bên xây dựng , là quá phức tạp đối với tất cả các chi tiết phải áp dụng "đúng" đặc điểm kỹ thuật, việc lắp đặt và sử dụng hệ thống thiết bị cho tòa nhà cao ốc đều được bao gồm trong một hồ sơ duy nhât. 

Chuẩn  PFP được thiết kế để cung cấp các chi tiết cụ thể phải có thực hiện  theo từng lĩnh vực quan tâm. Chỉ bằng cách áp dụng  do tại tất cả các giai đoạn của quá trình này là nó có thể là những biện pháp này có khả năng cung cấp hiệu suất dự kiến.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Nohmi Japan.

Hệ thống báo cháy tự động Nohmi của nhà sx Nohmi Bosai Japan là một trong những hệ thống báo cháy tiêu chuẩn quốc tế, loại 24V đáp ứ...