The security diy

The security diy
..

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Bosch Security Vietnam có vấn đề ?


<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/antoanvn.NX/posts/1243348599027821" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/antoanvn.NX/posts/1243348599027821"><p>Bosch Security Vietnam c&#xf3; &quot;v&#x1ea4;n &#x111;&#x1ec1;&quot; ? ai s&#x1ebd; th&#x1ef1;c s&#x1ef1; c&#xf3; tr&#xe1;ch nhi&#x1ec7;m v&#x1edb;i nh&#x1eef;ng s&#x1ef1; vi&#x1ec7;c x&#x1ea5;u n&#xe0;y ?Nguy&#xea;n do v&#xe0; m&#x1ee5;c &#x111;&#xed;ch khi...</p>Được đăng bởi <a href="https://www.facebook.com/antoanvn.NX/">Antoanvn.com</a>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/antoanvn.NX/posts/1243348599027821">14 Tháng 3 2016</a></blockquote></div></div>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Nohmi Japan.

Hệ thống báo cháy tự động Nohmi của nhà sx Nohmi Bosai Japan là một trong những hệ thống báo cháy tiêu chuẩn quốc tế, loại 24V đáp ứ...