The security diy

The security diy
..

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hoả hoạn, cháy nổ, Pccc và trách nhiệm pháp lý cuả bạn.

CHÁY VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BẠN


Baì viết này có vài chi tiết về tiêu chuẩn và luật PCCC cuả Vietnam ;về qui chế Phòng Chống Cháy Thụ động" ( PFP/Passive Fire Protection ) chưa áp dụng cụ thể.


Tại sao điều này lại liên quan đến tôi hoặc bạn?

Nếu bạn đang tham gia trong việc cung cấp một gói phòng cháy chữa cháy, dù là ở cấp độ nào, sau đó bạn chia sẻ trách nhiệm về tính hữu dụng của hệ thống và hoạt động của các phần thiết bị khi cần thiết kích hoạt lúc có hoả hoạn, và trách nhiệm mà bạn liên đới ở đó trong các sự kiện cháy với một trường hợp tòa án.

Bạn và Tôi chúng ta có thể nghĩ rằng: đó không phải là trách nhiệm của tôi mà cuả đơn vị lắp ráp cài đặt các công trình!

Nếu nó là trách nhiệm của bạn để xác định các tài liệu và / hoặc bổ nhiệm nhà thầu lắp đặt, nó cũng là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng họ có thể chứng minh năng lực hữu hiệu cho các vật liệu chống cháy chuyên dùng, hoặc các mục PCCC Thụ động của công trình đã được thực hiện. Tất cả mớ bòng-bong này không còn đơn giản như trước đễ coi như là một nhiệm vụ chăm sóc hoặc tự nguyện - giờ đây đó là một nghĩa vụ pháp lý.

Nếu bạn KHÔNG cố tình bỏ qua lời khuyên trên và sau này khi sự cố cháy phát sinh liên quan đến một sự thất bại cuả hệ thống trong việc thực hiện dập tắt lửa cháy của bất kỳ yếu tố naò của hệ thống và thiết bị thụ động phòng cháy chữa cháy trong một tòa nhà, sau đó bạn có khả năng chỉ chịu trách nhiệm ,được cho là có tội như thiếu sót phâǹ cài đặt...

Bạn chia sẻ trách nhiệm đối với việc cung cấp các thông tin cần thiết theo Quy chế xây dựng (trước đây được định nghĩa như TCVN-TCXD...) mà nói với người sử dụng của tòa nhà về các biện pháp phòng cháy được cung cấp trong tòa nhà. Nếu không, người dùng không thể tiến hành đánh giá rủi ro, đánh gía hiệu quả dưới các quy định cải cách về An toàn phòng chống cháy nổ theo thứ tự mới từ năm 2016.

Những gì mà chúng ta không mong đợi của một vụ cháy ?

Trong trường hợp có hỏa hoạn, và có tử vong, bên tòa án sẽ muốn biết hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được lựa chọn như thế nào ;qui trình ra sao ; cơ sở thế naò cho việc lựa chọn các đơn vị lắp ráp , theo chương trình cài đặt nào, cho dù thời gian thích hợp được cung cấp để cài đặt nó, và liệu có đủ liên lạc giữa các bên khác nhau để đảm bảo hệ thống và thiết bị xuyên suốt toà nhà đã được cài đặt đúng .Lúc này, những lý do như không phải là người trực tiếp caì đặt...; sẽ không có nhưng nhị gì hết - đó là tất cả có trong TC Xây dựng, Thiết kế và Quy chế quản lý.

Các quy định mới, thực thi bởi Sức khỏe và An toàn tập trung vào quản lý rủi ro, và sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người xây dựng, những người sử dụng tòa nhà, những người duy trì nó và những người mà liên quan vào sự cố phá hủy nó - một số điều khoản giống như cái nôi của ngôi-mộ. ( mộ cuả ai, chắc bạn và tôi phải tự hiểu )

  • Hãy tự nhận biết nhiều hơn nữa ,
  • Còn thời gian để xem xét thêm ngoài những gì nêu ở trên
  • Hãy hỏi nếu bạn cần những giải thích rõ ràng hơn cuả mỗi trường hợp.
    • Gọi cho số : +841663238038

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống báo cháy Nohmi Japan.

Hệ thống báo cháy tự động Nohmi của nhà sx Nohmi Bosai Japan là một trong những hệ thống báo cháy tiêu chuẩn quốc tế, loại 24V đáp ứ...